KEMBALI

𝐋𝐀𝐖𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐒𝐀𝐌𝐁𝐈𝐋 𝐁𝐄𝐋𝐀𝐉𝐀𝐑 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐓 𝐏𝐄𝐍𝐃𝐈𝐃𝐈𝐊𝐀𝐍 𝐆𝐔𝐑𝐔 𝐊𝐀𝐌𝐏𝐔𝐒 𝐊𝐄𝐍𝐈𝐍𝐆𝐀𝐔

  • 𝐋𝐀𝐖𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐒𝐀𝐌𝐁𝐈𝐋 𝐁𝐄𝐋𝐀𝐉𝐀𝐑 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐓 𝐏𝐄𝐍𝐃𝐈𝐃𝐈𝐊𝐀𝐍 𝐆𝐔𝐑𝐔 𝐊𝐀𝐌𝐏𝐔𝐒 𝐊𝐄𝐍𝐈𝐍𝐆𝐀𝐔
  • IMG_0137
  • IMG_0133
  • IMG_0135
  • IMG_0134
  • IMG_0139
  • IMG_0142
  • IMG_0143

ILP Kota Kinabalu berbesar hati menerima lawatan sambil belajar pelajar – pelajar jurusan 𝐓𝐞𝐤𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢 𝐄𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐤 𝐝𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐚𝐬 𝐑𝐨𝐛𝐨𝐭𝐢𝐤 𝐝𝐚𝐫𝐢𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐆𝐮𝐫𝐮 (𝐈𝐏𝐆) 𝐤𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬.

Lawatan bertujuan untuk memberi pendedahan sebenar akan 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐚𝐣𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐫𝐤𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐤𝐚𝐰𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐢𝐤, 𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐤 𝐝𝐚𝐧 𝐫𝐨𝐛𝐨𝐭𝐢𝐤 selaras dengan keperluan kursus Teknologi Elektronik dan Asas Robotik (RBTS3263).

Dikesempatan lawatan tersebut, pelajar – pelajar IPG Keningau juga turut diberi kesempatan mencuba sendiri membuat pepasangan elektrik, kawalan robotik dan pemasangan litar elektronik.
Kongsi :