NO. BIL PIAGAM PELANGGAN BULAN UKURAN PENILAIAN STATUS PENILAIAN PERATUS PENCAPAIAN Pautan
4 Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb berikutnya. Julai 2022 Tarikh akhir bayaran - 8hb setiap bulan Bayaran elaun saku dilaksanakan sebelum 8hb 100%
5 Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja. Julai 2022 2 aduan 2 aduan 100%
1 Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang di ILJTM selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula (Bahagian Pengurusan Latihan) Sesi 1/2022 Tempoh tawaran kemasukan dikeluarkan Tidak melebihi tiga (3) minggu 100%
2 Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankecil peperiksaan dan persijilan. Julai 2022 50 permohonan pengeluaran 50 penerimaan slip 100%
3 Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit Julai 2022 Bilangan maklum balas pelanggan di kaunter Bilangan maklum balas bertahap BAIK 100%

1 - 5 of ( 5 ) rekod