Visi, Misi dan Objektif

Visi

  • Menjadi Organisasi peneraju dalam membangunkan Tenaga Kerja yang berdaya saing

Misi

  • Mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing

Objektif

  • Melahirkan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan industri.
  • Memberi peluang kepada lepasan sekolah memperolehi kemahiran melalui Latihan Kemahiran.
  • Menjalankan kerjasama dengan industri untuk meninggikan tahap kemahiran pekerja-pekerjanya melalui Latihan Peningkatan Kemahiran.