Bahagian Pengurusan Pelajar dan Latihan

Objektif Bahagian

Objektif Bahagian Pengurusan Pelajar & Latihan adalah:-

 • Mengurus Hal Ehwal Pelajar dalam mengendali rekod pelajar, menyedia program pembangunan ihsan, mengawal disiplin pelajar, menyedia dan menyelia program ko-kurikulum pelajar, mengendali kebajikan pelajar meliputi kemudahan asrama, rawatan, pengangkutan, aduan, masalah dan lain-lain yang berkaitan.
 • Menyelaras pengambilan pelajar untuk sebelas (11) bidang kemahiran yang mana ia melibatkan menerima dan memproses borang permohonan dan seterusnya membuat surat tawaran kepada pelajar-pelajar yang berjaya.
 • Sebagai urusetia kepada Jawatankuasa Tindakan Disiplin Pelajar.
 • Menyelaras dan menyelia promosi latihan yang melibatkan iklan, ceramah di sekolah, promosi di radio dan TV, penulisan rencana akhbar dan majalah dan mengambil bahagian dalam pameran-pameran yang dianjurkan oleh Kerajaan atau pihak swasta.
 • Menyelia Sistem Maklumat Pelajar (SMP) yang mana melibatkan pengurusan data pelajar secara online.
 • Menyelia pengambilan pelajar Kolej Vokasional ( KV ) . Pengambilan bermula pada sesi Januari 2014

Objektif Bahagian

Objektif Bahagian Pengurusan Pelajar & Latihan adalah:-

 • Mengurus Hal Ehwal Pelajar dalam mengendali rekod pelajar, menyedia program pembangunan ihsan, mengawal disiplin pelajar, menyedia dan menyelia program ko-kurikulum pelajar, mengendali kebajikan pelajar meliputi kemudahan asrama, rawatan, pengangkutan, aduan, masalah dan lain-lain yang berkaitan.
 • Menyelaras pengambilan pelajar untuk sebelas (11) bidang kemahiran yang mana ia melibatkan menerima dan memproses borang permohonan dan seterusnya membuat surat tawaran kepada pelajar-pelajar yang berjaya.
 • Sebagai urusetia kepada Jawatankuasa Tindakan Disiplin Pelajar.
 • Menyelaras dan menyelia promosi latihan yang melibatkan iklan, ceramah di sekolah, promosi di radio dan TV, penulisan rencana akhbar dan majalah dan mengambil bahagian dalam pameran-pameran yang dianjurkan oleh Kerajaan atau pihak swasta.
 • Menyelia Sistem Maklumat Pelajar (SMP) yang mana melibatkan pengurusan data pelajar secara online.
 • Menyelia pengambilan pelajar Kolej Vokasional ( KV ) . Pengambilan bermula pada sesi Januari 2014