Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Aset

Objektif Bahagian

Pada keseluruhannya, BPPA bertanggungjawab menyediakan perancangan pembangunan kemudahan latihan, pembangunan infrastruktur, pengurusan dan penyelenggaraan aset agar program latihan kemahiran yang dijalankan lebih berkualiti, berkesan dan berjaya mencapai objektif penubuhannya.

Antara tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan merangkumi aspek berikut:-

 • Pengurusan Aset Kerajaan.
  • Memantau aktiviti Penyelenggaraan Peralatan.
  • Memantau aktiviti Penyelenggaraan Bangunan & Kemudahan Asas.
  • Menyelaras dan Mengurus Perolehan Stok, Inventori & Aset Institut.
  • Mengurus Keselamatan Bangunan & Harta Benda Institut.
  • Mengurus Proses Pelupusan Peralatan.
 • Pengurusan Perolehan Peralatan, Bahan Latihan & Perkhidmatan Institut.
  • Merancang dan mengesyorkan pembelian, pembangunan peralatan dan bahan latihan termasuk kemudahan saintifik dan matematik, pembangunan dan kemudahan konvensional/fizikal, serta keperluan/kemudahan masa depan.
  • Terlibat sebagai Urusetia Jawatankuasa Sebut Harga Institut.
 • Membuat Cadangan Pembangunan Infrastruktur & Naik Taraf Institut.
 • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa.

Objektif Bahagian

Pada keseluruhannya, BPPA bertanggungjawab menyediakan perancangan pembangunan kemudahan latihan, pembangunan infrastruktur, pengurusan dan penyelenggaraan aset agar program latihan kemahiran yang dijalankan lebih berkualiti, berkesan dan berjaya mencapai objektif penubuhannya.

Antara tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan merangkumi aspek berikut:-

 • Pengurusan Aset Kerajaan.
  • Memantau aktiviti Penyelenggaraan Peralatan.
  • Memantau aktiviti Penyelenggaraan Bangunan & Kemudahan Asas.
  • Menyelaras dan Mengurus Perolehan Stok, Inventori & Aset Institut.
  • Mengurus Keselamatan Bangunan & Harta Benda Institut.
  • Mengurus Proses Pelupusan Peralatan.
 • Pengurusan Perolehan Peralatan, Bahan Latihan & Perkhidmatan Institut.
  • Merancang dan mengesyorkan pembelian, pembangunan peralatan dan bahan latihan termasuk kemudahan saintifik dan matematik, pembangunan dan kemudahan konvensional/fizikal, serta keperluan/kemudahan masa depan.
  • Terlibat sebagai Urusetia Jawatankuasa Sebut Harga Institut.
 • Membuat Cadangan Pembangunan Infrastruktur & Naik Taraf Institut.
 • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa.