Notis Hakcipta

Laman ini merupakan Hak Cipta terpelihara Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu (ILPKK) 2006 – 2015.

Kebanyakkan artikel yang dipaparkan pada laman ini adalah milik ILPKK dan sebahagian adalah dari laman web yang diyakini dan mempunyai hubungan dengan Institut Latihan Perindustrian dan telah mendapat kebenaran dari pihak tersebut. Semua artikel dan kandungan dalam laman ini tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan.

Adalah menjadi kesalahan untuk menerbitkan semula, menggunakan atau menyimpan dalam apa jua bentuk sama ada cetak atau digital terhadap semua kandungan seperti gambar, artikel, kod, sistem dan sebagainya tanpa kebenaran daripada pihak ILPKK kecuali dinyatakan sebaliknya.

Anda dinasihatkan untuk menghubungi pihak ILPKK jika memerlukan sebarang maklumat atau bahan yang berkaitan daripada laman web ini.