KEMBALI

A17 - TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS (LUKISAN PERPAIPAN)

A17 - TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS (LUKISAN PERPAIPAN)
Kod Kursus :
A17
Nama Kursus :
TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS (LUKISAN PERPAIPAN)
Pengenalan Kursus :
Pelajar yang mengikuti kursus ini akan mempelajari menghasilkan lukisan perpaipan 2D & 3D yang mana digunakan dalam industri minyak dan gas dengan menggunakan perisian Autocad, Autocad Plant 3D dan Inventor.
No. NOSS & Nama Program (JPK) :
OG-022-3:2013 - Piping Drafting (Oil & Gas)
Tahap :
3
Tempoh Pengajian :
1 tahun 6 bulan + 3 bulan OJT
Prospek Kerjaya :
Peluang kerjaya setelah tamat pengajian:
Piping drafter dalam;
• Oil and gas industry
• Industrial and commercial building construction
• Shipyard and ship building
• Pipe and fitting product manufacturing
• Infrastructure and underground piping
• Civil works/engineering
Penganugerahan Sijil :
1. Sijil Teknologi daripada Jabatan Tenaga Manusia
2. Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran
Struktur Modul :
Struktur Modul - A17 - TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS (LUKISAN PERPAIPAN)
Syarat Kemasukan :
1. Warganegara Malaysia
2. Berumur 17 hingga 35 tahun
3. Memiliki SPM dengan:

Lulus Bahasa Melayu
Lulus matematik/matematik tambahan
Lulus sejarah dan
Lulus satu (1) subjek lain selain (a) dan (b)

4. Tidak buta/ buta warna/ rabun/ pekak (tanpa alat bantuan)/ bisu/ ketidakupayaan fizikal/ anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.
Pegawai Perhubungan :
Pn. Haidah binti Saran
Ketua Bahagian Teknologi Minyak & Gas (Lukisan Perpaipan)

Emel: haidah@jtm.gov.my
No. Tel: 088 499825

Kongsi :

logo

OSHMS

logo

EKSA

logo

SCINTEX

logo

RESOURCE CENTRE